top of page

Algemene Voorwaarden 01/01/2023


Algemene voorwaarden Zen & Relax
Om de massages zo goed en ontspannen mogelijk te laten
verlopen, hanteren we een aantal algemene voorwaarden.
Als je een afspraak vastlegt bij Zen & Relax gaan we ervan uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

1. Privacywetgeving
• Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd je persoonlijke gegevens gevraagd zoals telefoonnummer en/of emailadres. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling aan Zen & Relax wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder je toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
• Wij helpen niemand verder die anoniem wil blijven.
• Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan je je wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).


2. Persoonlijke informatie
• Voorafgaand de eerste behandeling, wordt er een kort intakegesprek gehouden met de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische informatie) die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Dit is geheel vrijblijvend en kan helpen met de verantwoorde gift van de massagebehandeling.
• Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit tijdig aan ons door te geven.
Algemene Voorwaarden 16/02/2021


3. Afspraken
• Wij werken enkel op afspraak.
• Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail gemaakt, is binden en
kan alleen telefonisch geannuleerd worden. Gemaakte afspraken
kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos
geannuleerd worden. Geannuleerde of “vergeten” afspraken binnen
deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.


4. Aansprakelijkheid
• Wij zijn geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses
te stellen bij ziekte of blessures, andere verwondingen of
aandoeningen. Een behandeling bij Zen & Relax is niet medisch en
ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Ben
je onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dien je dit
voorafgaande aan de behandeling te melden.
• Zen & Relax kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg
zouden kunnen zijn van een behandeling door Zen & Relax, tenzij de
cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat
geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade
waartegen Zen & Relax verzekerd is.
• Zen & Relax kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen
van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen
gezondheidsaspect.
• Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat
je Zen & Relax niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen
die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een massage behandeling die
aan jou gegeven is.


5. Contra-indicaties
a. Absolute algehele contra-indicaties (er mag in het geheel geen massage
gegeven worden)

• Hartaandoeningen
• Ernstige vaataandoeningen
• Trombose
• Koorts
• Infecties (griep, long- en keelontsteking)
• Kanker
• Besmettelijke huidziekte
• Totale uitputting
• Hoge bloeddruk (bij Moxa – massage)
• Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
• Bij gebruik van drugs of alcohol
• Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en
antidepressiva.
b. Relatieve algehele contra-indicaties (er mag massage gegeve
n worden,
met aangepaste druk en/of techniek)
• Diabetes
• Burn-out
• Lichte vaataandoeningen
c. Absolute plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag er niet
gemasseerd worden)
• Botbreuk
• Recente operatie
• Bloeduitstorting
• Spierscheur
• Kneuzing of verwonding
• Recente whiplash
• Twijfelachtige verdikking
d. Relatieve plaatselijke contra-indicaties (plaatselijk mag wel gemasseerd
worden, echter met aangepaste druk en/of techniek)
• Sterk behaarde huid
• Niet besmettelijke huidziekte
• Spataderen


6. Erotische of sensuele massages
Erotische of sensuele massages worden niet gegeven. Klanten die hier toch
naar vragen zijn niet meer welkom. Deze gegevens worden op een zwarte lijst
bijgehouden.


7. Hygiëne
Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht
dat deze schoon op de afspraak verschijnt.


8. Prijzen en betalingen
• Na de behandeling dient de betaling direct te voldaan worden
contant of d.m.v. maestro/ bancontact.
• Zen & Relax behoudt zich het recht te allen tijde de tarieven te
wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het
tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.


9. Kortings- en cadeaubonnen
• Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor de behandeling die op de
cadeaubon vermeld staat en is geldig tot op de vervaldatum (max 6 maand).
• Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
• Cadeaubonnen kunnen niet meer worden geannuleerd.
• Een cadeaubon die langer dan zes maanden is, kan niet
verlengd worden.

bottom of page